Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-161-14-197 / 16.09.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-161/03.07.2014 г. против директор на дирекция „Планиране и управление на проекти“
Решение № РП-141-14-196 / 16.09.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № И-2014-141/11.06.2014 г. против председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Решение № РП-188-14-195 / 12.09.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-188/05.08.2014 г. против заемащ длъжността „личен състав“ в „М.“ ЕООД
Решение № РП-171-14-194 / 12.09.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-171/17.07.2014 г. против съдия в Окръжен съд - В.
Решение № РП-167-14-193 / 09.09.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-167/11.07.2014 г. против служител в полицията в гр. В.
Решение № РП-155-14-192 / 09.09.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-155/30.06.2014 г. против кмет на Кметство с. Я., община С.
Решение № РП-207-14-191 / 09.09.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-207/25.08.2014 г. против главен експерт – стопанисване на държавни и недържавни гори в Регионална дирекция по горите – Л.
Решение № РП-205-14-190 / 09.09.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-205/22.08.2014 г. против ВиК дружествата, опериращи на територията на Република България
Решение № РП-199-14-189 / 09.09.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-199/18.08.2014 г. против министър-председател на служебното правителство на Република България
Решение № РП-158-14-188 / 25.08.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-158/03.07.2014 г. против член на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране