Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-189-14-207 / 02.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-189/05.08.2014 г. срещу началник на военно формирование
Решение № РП-178-14-206 / 30.09.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-178/23.07.2014 г. срещу кмет на Община А.
Решение № РП-202-14-205 / 30.09.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-202/19.08.2014 г. срещу директор на СОУ „Васил Левски“ гр. О.
Решение № РП-073-14-204 / 30.09.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-73/12.03.2014 г. относно началник отдел „Финансово–счетоводен“ в дирекция „АПФСО“ при РЗИ – Б.
Решение № РП-191-14-203 / 30.09.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-191/12.08.2014 г. относно ръководител на катедра Д., в. и а. към Военномедицинска академия (ВМА)
Решение № РП-186-14-202 / 30.09.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-186/31.07.2014 г. против главен директор на Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. С.
Решение № РП-193-14-201 / 25.09.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-193/14.08.2014 г. против началник на отделение и ръководител на аптека в СБАЛЛС
Решение № РП-159-14-200 / 23.09.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-159/03.07.2014 г. против кмет на Община В.
Решение № РП-176-14-199 / 23.09.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № РОП-2014-176/22.07.2014 г. против изпълнителен директор на „Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс“ ЕАД
Решение № РП-206-14-198 / 16.09.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-206/22.08.2014 г. против директор на Регионална здравна инспекция – гр. В. Т.