Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-187-14-217 / 09.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-187/31.07.2014 г. срещу член на СД на лечебно заведение
Решение № РП-180-14-216 / 09.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-180/25.07.2014 г. срещу младши автоконтрольор в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – П.
Решение № РП-228-14-215 / 07.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-228/15.09.2014 г.
Решение № РП-221-14-214 / 07.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-221/05.09.2014 г. против главен директор на Главна дирекция „А. р.“ в Областна дирекция „З.“ – С.
Решение № РП-080-14-213 / 07.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-80/26.03.2014 г. против директорите на НАИМ и ИБЕИ към БАН
Решение № РП-053-14-212 / 07.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-53/17.02.2014 г. против кмет на Кметство с. Б., община В.
Решение № РП-082-14-211 / 07.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-82/27.03.2014 г. против кмет на Община Г. М.
Решение № РП-214-14-210 / 02.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-214/01.09.2014 г. против управителя на „У.“ ЕООД – гр. С.
Решение № РП-204-14-209 / 02.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-204/22.08.2014 г. против член на УС на КНОБ
Решение № РП-197-14-208 / 02.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-197/15.08.2014 г. срещу областен управител