Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-218-14-227 / 21.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-218/03.09.2014 г. срещу кмет на село В., област Я.
Решение № РП-200-14-226 / 21.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-200/19.08.2014 г. срещу адвокат
Решение № РП-229-14-225 / 16.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-229/15.09.2014 г. срещу председател на Народно читалище „Ц.“, с. Б.
Решение № РП-227-14-224 / 16.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-227/15.09.2014 г. срещу председател на Експертна група към Постоянна комисия на Национална агенция по оценяване и акредитация
Решение № РП-223-14-223 / 16.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-223/04.09.2014 г. срещу общински съветник
Решение № РП-208-14-222 / 16.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-208/26.08.2014 г. срещу разследващ полицай и прокурор
Решение № РП-222-14-221 / 14.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-222/08.09.2014 г. срещу директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Л.
Решение № РП-196-14-220 / 14.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-196/14.08.2014 г. срещу секретар-преводач в Генерално консулство на Република България в Санкт Петербург, Руска федерация
Решение № РП-184-14-219 / 14.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-184/29.07.2014 г. срещу директор на Регионална дирекция по горите – гр. П.
Решение № РП-240-14-218 / 09.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-240/25.09.2014 г. относно нарушена процедура за избор на директор на „МБАЛ – О.“ ЕАД – гр. О.