Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-245-14-237 / 28.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-245/02.10.2014 г. против директор на Помощно училище-интернат „д-р Петър Берон“, гр. Т.
Решение № РП-156-13-236 / 28.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-156/29.05.2013 г. против ръководители и служители на МОСВ
Решение № РП-233-14-235 / 24.10.2014 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2014-233/17.09.2014 г. против член на КПНРО
Решение № РП-231-14-234 / 24.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-231/16.09.2014 г. против Главен специалист в Община К., Дейност „Приют за безстопанствени животни“
Решение № РП-215-14-233 / 24.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-215/02.09.2014 г. относно наличието на нередности в СОУ „Е. П.“ в гр. С.
Решение № РП-212-14-232 / 24.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-212/29.08.2014 г. относно кмет на с. Т.
Решение № РП-238-14-231 / 21.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-238/23.09.2014 г. срещу общински съветник в Общински съвет П.T.
Решение № РП-219-14-230 / 21.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-219/04.09.2014 г. срещу общински съветник в Общински съвет И. и ръководител „Общински пазари“ в Община И.
Решение № РП-247-14-229 / 21.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-247/02.10.2014 г. срещу директор на Национален студентски дом към Министерство на образованието и науката
Решение № РП-190-14-228 / 21.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-190/05.08.2014 г. срещу следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – гр. Р.