Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-321-13-007 / 14.01.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-321/27.11.2013 г. против общински съветник в Общински съвет Ш.
Решение № РП-223-13-006 / 14.01.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-223/20.08.2013 г. против директор на ПГОХ гр. В.
Решение № РП-301-13-005 / 14.01.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-301/05.11.2013 г. против общински съветник в Общински съвет Г.М.
Решение № РП-335-13-004 / 14.01.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-335/09.12.2013 г. против главен експерт в Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Б.
Решение № РП-257-13-003 / 09.01.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-257/20.09.2013 г. против кмет на община С.
Решение № РП-137-13-002 / 09.01.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-137/08.05.2013 г. против директор на Държавно горско стопанство Б.
Решение № РП-284-13-001 / 09.01.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-284/24.10.2013 г. без данни за лицето, срещу което е подаден