Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-203-14-247 / 13.11.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-203/20.08.2014 г. против общински съветник в Общински съвет В.
Решение № РП-169-14-246 / 06.11.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-169/11.07.2014 г. против Кмет на Община В. и Председател на Общински съвет – В.
Решение № РП-114-14-245 / 06.11.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-114/13.05.2014 г. против член съдия в Окръжен съд – Г.
Решение № РП-244-14-244 / 04.11.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-244/02.10.2014 г. против заместник-областен управител на област Р.
Решение № РП-225-14-243 / 04.11.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-225/11.09.2014 г. против директор на Професионална агротехническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“, гр. Б. С.
Решение № РП-242-14-242 / 04.11.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-242/30.09.2014 г. относно обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Решение № РП-224-14-241 / 04.11.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-224/11.09.2014 г. относно незаконосъобразно добавка по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване
Решение № РП-216-14-240 / 30.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-216/02.09.2014 г. против общински съветник в Общински съвет – Р.
Решение № РП-232-14-239 / 30.10.2014 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2014-232/17.09.2014 г. против член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Решение № РП-217-14-238 / 30.10.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-217/02.09.2014 г. против служители в ТД на НАП Б.