Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-239-14-257 / 09.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-239/24.09.2014 г. против началник на Общинска служба по земеделие – гр. С.
Решение № РП-254-14-256 / 02.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-254/22.10.2014 г. против председател на Общински съвет – Б.
Решение № РП-255-14-255 / 02.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-255/24.10.2014 г. против Директор на Областна дирекция „З.“ в гр. В.
Решение № РП-273-14-254 / 27.11.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-237/19.09.2014 г. против кметски наместник на с. Б., община С.
Решение № РП-252-14-253 / 25.11.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-252/17.10.2014 г. против служител в Община С.
Решение № РП-237-14-252 / 25.11.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-237/19.09.2014 г. против изпълнителен директор на „Т.“ ЕАД
Решение № РП-235-14-251 / 25.11.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-235/19.09.2014 г. против началник на група „Противодействие на общи престъпления“ в сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в отдел „Криминална
Решение № РП-257-14-250 / 25.11.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-257/27.10.2014 г. против кмет на кметство с. П., Община К.
Решение № РП-179-14-249 / 25.11.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-179/27.07.2014 г. против началник сектор и началник на група към отдел „СОТ“ на СДВР
Решение № РП-253-14-248 / 18.11.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-253/20.10.2014 г. против служители в Областна дирекция „Земеделие“, град В.