Решение № РП-234-14-264 / 18.12.2014 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2014-234/17.09.2014 г. против член на Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

Решение № РП-234-14-264 / 18.12.2014 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2014-234/17.09.2014 г.