Решение № РП-282-14-267 / 18.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-282/18.11.2014 г. относно извършени нарушения от лесовъди

Решение № РП-282-14-267 / 18.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-282/18.11.2014 г.