Решение № РП-260-14-266 / 18.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-260/31.10.2014 г. против началник на Общинска служба по земеделие П.

Решение № РП-260-14-266 / 18.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-260/31.10.2014 г.