Решение № РП-258-14-265 / 18.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-258/27.10.2014 г. против главен експерт в отдел „К. при и. п., к. и с.“ към дирекция „О. с. к.“ – направление „А. и г.“ при С. о.

Решение № РП-258-14-265 / 18.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-258/27.10.2014 г.