Решение № РП-277-14-263 / 17.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-277/13.11.2014 г. против изпълнителен директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение, гр. П.

Решение № РП-277-14-263 / 17.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-277/13.11.2014 г.