Решение № РП-264-14-262 / 17.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-264/05.11.2014 г. против инспектор в РЗИ–Б. и началник на отдел към Областно пътно управление – Б.

Решение № РП-264-14-262 / 17.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-264/05.11.2014 г.