Решение № РП-266-14-260 / 11.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-266/06.11.2014 г. против Кмет на Община Б.

Решение № РП-266-14-260 / 11.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-266/06.11.2014 г.