Решение № РП-213-14-259 / 09.12.2014 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2014-213/29.08.2014 г. от член на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Решение № РП-213-14-259 / 09.12.2014 г. за прекратяване на производство по искане с рег. № И-2014-213/29.08.2014 г.