Решение № РП-275-14-258 / 09.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-275/12.11.2014 г. против началник сектор „Специализирана доболнична помощ“ при РЗОК – П.

Решение № РП-275-14-258 / 09.12.2014 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2014-275/12.11.2014 г.