Покажи брой 
Заглавие
Решение № РС-236-14-099 / 18.12.2014 г. против общински съветник в Общински съвет – Т.
Решение № РС-241-14-098 / 18.12.2014 г. против общински съветник в Общински съвет – К.
Решение № РС-201-14-097 / 18.12.2014 г. против заместник-кмет на Район „В.“, С. община
Решение № РС-138-14-096 / 17.12.2014 г. против полицейски инспектор I степен в Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на МВР
Решение № РС-169-13-095 / 17.12.2014 г. против изпълнителен директор на „ВМЗ“ ЕАД гр. С.
Решение № РС-195-14-094 / 11.12.2014 г. против общински съветник в Общински съвет П.
Решение № РС-057-14-093 / 04.12.2014 г. против общински съветник в Общински съвет Д.
Решение № РС-148-14-092 / 04.12.2014 г. против директор на СОУ „Васил Левски“, гр. О.
Решение № РС-130-14-091 / 27.11.2014 г. против председател на ДАМТН
Решение № РС-156-14-090 / 27.11.2014 г. против общински съветник в Общински съвет – Г.