Покажи брой 
Заглавие
Решение №249 / 27.06.2013 г. по сигнал с рег. № 429/2012 г. относно служител в НАП София
Решение №248 / 27.06.2013г. относно установен конфликт на интереси по отношение на кмета на община Мирково
Решение №247 / 27.06.2013 г. относно управител на „Спортист Скала" ЕООД - Своге
Решение №246 / 27.06.2013 г. относно административен секретар на Районен съд
Решение №245 / 25.06.2013г. относно общински служител в Община Антоново.
Решение №244 / 25.06.2013 г. относно изпълнителен директор на Многопрофилна болница за активно лечение
Решение №243 25.06.2013 г. относно двама членове на Експертен съвет за лечение на зависимости
Решение №242 / 25.06.2013 г. относно бивш член на СД на "Пристанищен комплекс - Лом" ЕАД
Решение №241 / 25.06.2013 г. относно ректора на Тракийски университет - Стара Загора
Решение №240 / 11.06.2013 г. против бивш началник на отдел „Разрешителни и регистри“ в БДЗР - гр. Благоевград