Покажи брой 
Заглавие
Решение № 279 / 27.08.2013 г. относно общински съветник в Общински съвет Р.
Решение № 278 / 27.08.2013 г. относно общински съветник и директор на дом за възрастни хора с умствена изостаналост
Решение № 277 / 22.08.2013 г. относно общински съветник в Общински съвет П.
Решение № 276 / 15.08.2013 г. относно младши експерт в Дирекция „Обща администрация“, в Община Иваново, обл. Русе
Решение № 275 / 15.08.2013 г. против главен архитект на община П.
Решение № 274 / 15.08.2013 г. относно административен секретар в Районен съд – гр. Дряново
Решение № 273 / 15.08.2013 г. относно директор на ППУ „Георги Ангушев“ гр. София
Решение № 272 / 13.08.2013г. относно общински съветник в Общински съвет - Търговище
Решение № 271 / 13.08.2013г. относно общински съветник в Община С.
Решение №270 / 01.08.2013г. относно управителя на МБАЛ С. и д-р Д-лекар в МБАЛ С.