Покажи брой 
Заглавие
Решение № 299 / 08.10.2013 г. срещу главен експерт в ТЗ В. към ГД“Разглеждане на жалби и решаване на спорове“ към ДКЕВР
Решение № 298 / 03.10.2013 г. против кмет на община К.
Решение № 297 / 03.10.2013 г. против главен архитект на община С.
Решение № 296 / 03.10.2013 г. против служители в администрацията на Община К.
Решение № 295 / 01.10.2013 г. относно финансов контрольор в Община Ч.
Решение № 294 / 01.10.2013 г. против изпълнителен директор на Изпълнителна Агенция „Българска служба по акредитация“
Решение № 293 / 01.10.2013 г. против заместник-директор на ТП „Държавно горско стопанство – Г.“
Решение № 292 / 26.09.2013 г. против секретар на Община И.
Решение № 291 / 24.09.2013 г. относно бивш съветник на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
Решение № 290 / 19.09.2013 г. против общински съветник в Общински съвет Д.