Решение № 328 / 12.12.2013 г. относно общински съветник от ОбС-Ш.

Решение № 328 / 12.12.2013 г.