Покажи брой 
Заглавие
Решение № 259 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-214/14.08.2013 г. срещу музикален ръководител в Обединено детско заведение
Решение № 258 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-19/2013 г. срещу бивш министър на образованието, младежта и науката
Решение № 257 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-222/19.08.2013 г. срещу търговски мениджър в Държавно предприятие „Фонд затворническо дело“ към затвора в гр. Б.
Решение № 256 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-128/23.04.2013 г. относно общински съветници в ОбС - К.
Решение № 255 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-7/09.01.2013 г. относно председател на ОбС - О.
Решение № 254 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С–476/27.12.2012 г. против главен инспектор по приходите и заместник директор на ТД на НАП – гр. Пазарджик
Решение № 253 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-51/14.02.2013 г. относно служител в ТП ДГС М.
Решение № 252 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-40/11.02.2013 г. относно зам. кмет на Община Л. и общински съветници от ОбС - Л.
Решение № 251 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С–483/28.12.2012 г. против вр. и. д. „директор“ на Института по розата и етеричномаслените култури – гр. Казанлък
Решение № 250 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С–187/11.06.2012 г. против прокурор в Районна прокуратура – Сливница