Покажи брой 
Заглавие
Решение № 269 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-102/10.04.2013 г. против главен инспектор в отдел „Условия на труд“, Дирекция „Инспекция по труда“ към ИА „ГИТ“
Решение № 268 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-175/24.06.2013 г. против директора на 160 ОУ, с. Ч.
Решение № 267 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-208/13.08.2013 г. относно началник на лаборатория
Решение № 266 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-6/09.01.2013 г. срещу главен експерт в отдел „Управление на недвижимата държавна собственост“, дирекция „Инфраструктура на отбраната“ при МО
Решение № 265 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-67/07.03.2013 г. против общински съветник в Общински съвет В.
Решение № 264 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-150/21.05.2013 г. относно общински съветник в ОбС - Р.
Решение № 263 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-43/14.02.2013 г.
Решение № 262 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-17/25.01.2013 г. против заместник-кмет по строителството в Община Перник
Решение № 261 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-201/26.07.2013 г. против директор на затвор
Решение № 260 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-181/01.07.2013 г. против директор на ДКЦ