Покажи брой 
Заглавие
Решение № 279 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-199/22.07.2013 г. относно председател на КПНРО
Решение № 278 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-122/16.04.2013 г. относно относно министър в Служебното правителство 13.03.2013-29.05.2013 г.
Решение № 277 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-124/19.04.2013 г. против двама съдии във ВАС
Решение № 276 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-210/13.08.2013 г. против началник на РИО
Решение № 275 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-109/10.04.2013 г. против общински съветник в общински съвет Д.
Решение № 274 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-107/10.04.2013 г. против кмета на Община Д.
Решение № 273 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-105/10.04.2013 г. против общински съветник в общински съвет Д.
Решение № 272 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-117/15.04.2013 г. относно началник на отделение в МБАЛ-ЦКБ при МИ-МВР
Решение № 271 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-62/06.03.2013 г. против кмет на Кметство с. С.
Решение № 270 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-225/21.08.2013 г. против общински съветници в Общински съвет –К.