Покажи брой 
Заглавие
Решение № 289 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-237/28.08.2013 г. против директор на ОУ - П.
Решение № 288 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-108/10.04.2013 г. относно общински съветник в ОбС - Д.
Решение № 287 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-31/04.02.2013 г. относно общински съветник в ОбС - Д.
Решение № 286 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-157/29.05.2013 г. против кмета на с. Брестник
Решение № 285 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-197/22.07.2013 г. против директора на ЕГ - П.
Решение № 284 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-167/14.06.2013 г. против служител в ТД на КУИППД, директор на ОД на МВР, разследващ полицай в ОД на МВР, вещо лице, пенсиониран прокурор в ОП и съдия в ОС в гр. Б.
Решение № 283 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-27/01.02.2013 г. против кметски наместник на с. Т.
Решение № 282 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-234/28.08.2013 г. относно Общински съветници към Общински съвет - гр. Д
Решение № 281 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-227/23.08.2013 г. относно председател, главен директор на Главна дирекция и директор на дирекция в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Решение № 280 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-216/14.08.2013 г. относно членове на УС на сдружения с нестопанска цел