Покажи брой 
Заглавие
Решение № 299 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-129/29.04.2013 г. срещу общински съветник в ОбС гр. П и управител на ДКЦ гр. П.
Решение № 298 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-262/24.09.2013 г. поради липса на посочено лице, заемащо публична длъжност
Решение № 297 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-194/22.07.2013 г. против заместник-министър
Решение № 296 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-52/15.02.2013 г. против член на съвета на директорите на ЕСО ЕАД
Решение № 295 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-22/30.01.2013 г. против началник група при ОДВМР Бургас
Решение № 294 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-16/25.01.2013 г. срещу прокурор, директор на ОБДХ и служител в поземлена комисия
Решение № 293 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-57/19.02.2013 г. относно началник на ОСЗ - А. и общински съветник в ОбС - Л.
Решение № 292 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-78/20.03.2013 г. против управителя на "ВиК"ЕООД, Благоевград
Решение № 291 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-252/16.09.2013 г. против председател на Районен съд гр. П. и съдия в Районен съд гр. П.
Решение № 290 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-215/14.08.2013 г. относно проведена обществена поръчка за корекция на дъното на 0 км. при кулата на пристанище В. – запад