Покажи брой 
Заглавие
Решение № 309 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-260/20.09.2013 г. против член на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност
Решение № 308 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-272/03.10.2013 г. против служители в МИЕ и МС
Решение № 307 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-267/30.09.2013 г. против Директор на ТПГ в гр. Р.
Решение № 306 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-226/23.08.2013 г. против общински съветник в Общинския съвет в гр. С.
Решение № 305 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-81/25.03.2013 г. против кметски наместник на с. Катраница, Община Смолян
Решение № 304 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-200/24.07.2013 г. относно служител в МТСП
Решение № 303 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-146/17.05.2013 г. относно недоводелство от съдебни решения
Решение № 302 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-185/11.07.2013 г. против Министерство на външните работи
Решение № 301 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-50/14.02.2013 г. против изпълнителен директор и член на управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Т.-Р.я.“, с. Б.
Решение № 300 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-26/01.02.2013 г. против управител на Фонд научни изследвания