Покажи брой 
Заглавие
Решение № 319 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-136/30.04.2013 г. относно изпълнителен директор и заместник директор на „СБАЛ по Онкология“ ЕАД
Решение № 318 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-59/22.02.2013 г. относно директор на Основно училище в с. Т.
Решение № 317 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-66/06.03.2013 г. относно служители в МВР-СДВР
Решение № 316 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-287/25.10.2013 г. против кмет на Община М.
Решение № 315 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-283/22.10.2013 г. против секретар на Община С.
Решение № 314 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-101/10.04.2013 г. против кмет на Община С.
Решение № 313 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-142/13.05.2013 г. против главен специалист в отдел „Териториално устройство“ в район П.
Решение № 312 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-70/12.03.2013 г. против директор на ТД на НАП – В.
Решение № 311 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-235/28.08.2013 г. против директор на Дирекция „Финансово–стопански дейности и управление на собствеността“ към ИA по рибарство и аквакултури
Решение № 310 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-276/11.10.2013 г. против началник на отдел „КД-ДАИ“, гр. С.З.