Покажи брой 
Заглавие
Решение № 329 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-209/13.08.2013 г. относно Административен ръководител на Районен съд – гр. С.
Решение № 328 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-277/14.10.2013 г. относно ръководител на катедра към ТУ – София
Решение № 327 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-245/05.09.2013 г. относно председател на читалищното настоятелство на НЧ с. И.
Решение № 326 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-258/20.09.2013 г. относно общински съветник в ОбС - М.
Решение № 325 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-232/27.08.2013 г. относно областен управител на Област П.
Решение № 324 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-204/02.08.2013 г. относно зам. кмет, началник на отдел и директор на общинско предприятие в Община Р.
Решение № 323 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-190/17.07.2013 г. против главен архитект и директор дирекция „Транспорт“ в Столична община
Решение № 322 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-120/17.04.2013 г. против общински съветници в Общински съвет Д. и кмета на Община Д.
Решение № 321 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-71/13.03.2013 г. относно и.д. Началник отдел „Здравеопазване на животните“ в Областна дирекция по безопасност на храните П.
Решение № 320 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-77/18.03.2013 г. относно директора на Център за спешна медицинска помощ – град София