Покажи брой 
Заглавие
Решение № 339 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-99/10.04.2013 г. против изп. дир. на Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплект ЕАД
Решение № 338 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-282/18.10.2013 г. против служители в Авиоотряд 28
Решение № 337 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-259/20.09.2013 г. поради липса на лице, заемащо публична длъжност и липса на данни за нарушения na ЗПУКИ
Решение № 336 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-188/15.07.2013 г. против Директор на Държавен културен институт
Решение № 335 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-76/18.03.2013 г. против общински съветник в Общински съвет П.
Решение № 334 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-133/30.04.2013 г. против общински съветник от СОС
Решение № 333 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-123/19.04.2013 г. против завеждащ ФЦСМП-Д.М.
Решение № 332 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-159/06.06.2013 г. срещу кмет на С., министър на културата, заместник-министър на културата и кмет на СО – Район „В.“
Решение № 331 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-313/15.11.2013 г. срещу директор на Държавно горско стопанство
Решение № 330 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-23/31.01.2013 г. против бивш заместник -министър в МЗ