Решение № 349 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-278/14.10.2013 г. относно изграждането на център за настаняване на от семеен тип в гр. С.

Решение № 349 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-278/14.10.2013 г.