Решение № 347 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-255/16.09.2013 г. срещу кметски наместник на с. А., Община С.

Решение № 347 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-255/16.09.2013 г.