Решение № 348 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-305/08.11.2013 г. срещу К.Н.Б.

Решение № 348 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-305/08.11.2013 г.