Решение № 346 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-233/27.08.2013 г. срещу общински съветник в Общ. Съвет С. и зам.-кмет на Община С.

Решение № 346 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-233/27.08.2013 г.