Решение № 345 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-206/02.08.2013 г. срещу зам.-кмет на Община Р.

Решение № 345 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-206/02.08.2013 г.