Решение № 343 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-114/12.04.2013 г. против началник-отдел в Главна дирекция „Н.ц.м.“, БИМ

Решение № 343 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-114/12.04.2013 г.