Решение № 342 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-97/05.04.2013 г. против заместник-кмет на община A.

Решение № 342 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-97/05.04.2013 г.