Решение № 341 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-288/25.10.2013 г. против директор на СОУ в гр. Я

Решение № 341 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-288/25.10.2013 г.