Решение № 340 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-279/16.10.2013 г. против служител в Министерство на правосъдието

Решение № 340 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-279/16.10.2013 г.