Покажи брой 
Заглавие
Решение № 349 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-278/14.10.2013 г. относно изграждането на център за настаняване на от семеен тип в гр. С.
Решение № 348 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-305/08.11.2013 г. срещу К.Н.Б.
Решение № 347 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-255/16.09.2013 г. срещу кметски наместник на с. А., Община С.
Решение № 346 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-233/27.08.2013 г. срещу общински съветник в Общ. Съвет С. и зам.-кмет на Община С.
Решение № 345 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-206/02.08.2013 г. срещу зам.-кмет на Община Р.
Решение № 344 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-178/26.06.2013 г. против старши експерт в ОСЗ Перник и началник на ОСЗГ Радомир
Решение № 343 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-114/12.04.2013 г. против началник-отдел в Главна дирекция „Н.ц.м.“, БИМ
Решение № 342 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-97/05.04.2013 г. против заместник-кмет на община A.
Решение № 341 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-288/25.10.2013 г. против директор на СОУ в гр. Я
Решение № 340 за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-279/16.10.2013 г. против служител в Министерство на правосъдието