Указания по сигнал №143/23.12.2011 г. относно запитване от общински съветник от община С.

Указания по сигнал 143