Указания по сигнал №132/09.12.2011 г. относно запитване от член на УС на НК Стратегически инфраструктурни проекти

Указания по сигнал 132