Указания по сигнал №129/06.12.2011 г. относно запитване от председателя на ИАГ - гр. С.

Указания по сигнал 129