Указания по сигнал №116/17.11.2011 г. относно запитване от Председателя на контролния съвет при Горска Производителна кооперация - гр. Ч.

Указания по сигнал 116