Указания по сигнал №124/30.11.2011 г. относно конфликт на интереси между кмета на Община Л. и съпругата му, която е служител в администрацията на Общината

Указания по сигнал 124