Покажи брой 
Заглавие
Отговор по запитване относно участие в обществени поръчки на свързани лица
Отговор по запитване относно реда за разглеждане на сигнали
Отговор по запитване относно наличие на конфликт на интереси между свързани лица в една администрация
Отговор относно питане за конфликт на интереси между свързани лица, работещи в общинската администрация
Отговор относно конфликт на интереси между кандидат за местни избори и членове на ОИК
Отговор относно запитване на кандидат - кмет за наличие на пречки при кандидатирането
Отговор относно запитване за конфликт на интереси по смисъла на 40а от Закон за народната просвета
Отговор на запитване относно полагане на труд от Общински съветник в търговски дружества
Отговор на запитване от председател на Общински съвет за конфликт на интереси в местната администрация
Отговор на запитване от кмет на кметство относно полагане на труд по граждански договор