Покажи брой 
Заглавие
Становище относно питане от Директор на Дирекция „Общински строителен контрол“ – Столична община
Становище относно провеждане на малка обществена поръчка
Становище относно питане от Кмет на Община Б.
Становище относно общински съветник, съдружник във фирма, която иска да участва в обществени поръчки с възложител Община С.
Становище относно участие на син на зам. кмет в процедури по ЗОП
Становище относно участие в обществени поръчки с възложител Община С., на търговски дружества, чиито членове на управителни съвети или еднолични управители са общински съветници
Становище относно наличие или липса на конфликт на интереси по отношение на Кмета на Община С. от една страна и на брат му като Общински съветник в същата Община
Становище по сигнал 36/2012 г. относно лицата, заемащи публична длъжност в ТУ - гр. С.
Становище по запитване за конфликт на интереси между ВАС и ВСС
Становище по запитване от МТИТС относно социалните придобивки