Отговор по запитване относно запитване на НАП във връзка с попълване на т. 4 от декларацията по чл.12, т.2 от ЗПУКИ

Становище по запитване