Становище относно питане на Директор на Национален център по наркомании, чийто брат е лекар в общинско лечебно заведение

Становище по запитване